TBMM kadını unuttu: Kadına yönelik şiddet konusunda tek bir adım bile atmadı

C. KUŞÇUOĞLU/ ANKARA


Kadına yönelik şiddet eylemleri karşısında alınacak önlemler olgusunu daha çok muhalefet milletvekilleri gündeme getirirken AKP, MHP Birlik Partisi'nin oluşturduğu  iktidar bloğuna bağlı milletvekilleri liderlerinden gelecek işaret doğrultusunda hareket etmeyi bekliyor.


YASA TEKLİFLERİ


Meclis komisyonlarında görüşülmeyi bekleyen 5 yasa değişikliği önerisinden ikisi CHP İstanbul  Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu tarafından verildi. İkisi de aynı içeriğe sahip bu iki teklif de ilgili yasada değişiklik yaparak TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından kadına yönelik şiddet olaylarını araştırmak ve takip etmek amacıyla İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu kurulmasını gündeme getiriyor. Tanrıkulu, bu teklifini  bu yasama dönemi ı başında 2018  Temmuz ayında Meclis Başkanlığı’na sunmuş, bugüne dek adım atılmayınca 26 Kasım 2020’de bir kez daha yinelemiş.


Tanrıkulu’nun  bu yasa değişikliğ önerisi ,TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu gündemlerinde görüşülmeyi bekliyor.


Komisyonlarda görüşülmeyi bekleyen bir başka yasa teklifi de iktidar bloğu içerisinde yer alan MHP milletvekillerince verilirken Türk Ceza Kanunu’da değişiklik önerisini gündeme getiriyor. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay tarafından verilen teklif ile kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında, cinsiyet ayrımcılığı sebebi ile kadına karşı işlenen suçların, takdiri indirim nedenleri uygulanmadan daha ağır cezaya hükmedilerek cezalandırılması ve Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama, eziyet, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, cinsel saldırı ve kötü muamele suçlarının söz konusu kapsamda yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor.


17 Şubat  2020 tarihinde Meclis Başkanlığı’na sunulan bu teklif Meclis Adalet Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda görüşülmeyi bekliyor.


CHP İstanbul Milletvekili Utku Çakırözer ile İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü tarafından  13 Aralık 2019 tarihinde verilen teklif  ise 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasını öngörüyor. Teklif ile  kadına yönelik şiddete ilişkin suçlarda arabuluculuk ve uzlaştırma da dâhil olmak üzere alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.


Bu teklif de Meclis Adalet, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile  Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülmeyi bekliyor.


HDP Siirt Milletvekili Meral Bektaş tarafından 2018 Ağustos ayında verilen yasa teklifi ise Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik yapılarak, meslek öncesi eğitim sürecinde, hâkim ve savcı adaylarına yönelik olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularını içeren eğitim çalışmaları yapılması öngörülüyor.


Hakim ve Savcılara duyarlılık eğitimi vermeyi amaçlayan bu teklif de Meclis Adalet ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonlarında görüşülmeyi bekliyor.


MECLİS DENETİM MEKANİZMASI DA AĞIR İŞLİYOR


Kadına yönelik şiddet olaylarının önlenmesi için muhalefet milletvekillerinin  kullandıkları yöntemlerden birisi de yasa değişikliği önerilerinin yanı sıra TBMM denetim mekanizmalarını  harekete geçirmeye çalışmak şeklinde ortaya çıkıyor. Bu kapsamda yazılı ve sözlü soru önergeleri, meclis soruşturması ve meclis araştırma önerileri gündeme geliyor.


Bu yasama döneminde muhalefet milletvekilleri tarafından bu konuda 87 soru önergesi, 44 Meclis Araştırma Önergesi ve iki ayrı genel görüşme önergesi verilmiş.  Bu iki genel görüşme önergesi de  HDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş tarafından verilmişti. Önergeler, kadına yönelik şiddete ilişkin alınması gereken tedbirler konusunda bir genel görüşme açılmasını öngörüyordu.


Oluç ve Bektaş 24 Kasım 2020’de verdikleri önergeleri Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmeyince  26 Ocak 2021 tarihinde Meclis Başkanlığı’na yeniden başvurmuşlar. Ve bu başvurularının öncelikle Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi önerisinde bulunmuşlar. Ancak CHP ve İyi Parti Gurupları da bu öneriye destek vermelerine rağmen  iktidar partisi oyları ile öncelikle gündeme alınması reddedilmişti.
Görüşmede AKP Gurubu adına konuşan KEFEK Başkanı ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal,” . Ülkemizin millî ve manevi değerleriyle asla bağdaşmayan kadına yönelik şiddet, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle insanlığa karşı suç olarak görülmekte ve şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadele edilmektedir” diyerek öneriye karşı çıkmıştı. Aksal, ayrıca önerge sahibi HDP ile destek veren CHP’yi kadına yönelik şiddet konusunda suçlayınca Genel Kurul’da tartışma yaşanmıştı.
 
BEKLEYEN MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ
 
Bu yasama döneminde kadına yönelik şiddete karşı alınacak önlemleri belirlemek için 44 ayrı Meclis Araştırma önergesi verilmiş. Tamamı muhalefet milletvekillerince verilen bu önergelerden 8’i artan kadına yönelik şiddet ve cinayet olaylarının önlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin. Bu önergeler HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ve 19 milletvekili arkadaşı ; HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay ve 19 milletvekili arkadaşı; HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun ve 19 milletvekili arkadaşı; HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve 20 milletvekili arkadaşı; HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ve 19 milletvekili arkadaşı; HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir ve 19 milletvekili arkadaşı; MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve 20 milletvekili arkadaşı ile  İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve 19 milletvekili arkadaşı  ile tarafından verilmiş.


CHP İzmir Milletvekili  Selin Sayek Böke ve 27 milletvekili arkadaşı; CHP  Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 20 milletvekili arkadaşı; HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve 19 milletvekili arkadaşı ile  HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar ve 20 milletvekili arkadaşı ise koronavirüs salgını sürecinde yaşanan kadına yönelik şiddet olaylarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge vermiş.


Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeyi bekleyen meclis  araştırma önergelerinden bazılarının içerikleri şöyle:


*İyi Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve 19 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddet olaylarında medyanın rolünün araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
 
* CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve 21 Milletvekilinin, elektronik kelepçe uygulamasının kadına yönelik şiddet olayları ve kadın cinayetlerini engellenmesindeki etkisinin incelenerek yaygınlaştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi,


*HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç ve 19 milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için uluslararası yükümlülüklerin ve yasal mevzuatın uygulanmasının sağlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi,


*HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay ve 20 milletvekilinin, artan şüpheli kadın ölümlerinin sebeplerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


*HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ve 19 milletvekilinin, Türkiye'de cinsel istismara maruz kalan engelli kadın ve çocukların sorunlarının tespit edilerek bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi


YANITLANMAYAN SORU ÖNERGELERİ


Meclis Başkanlığı’na bu yasama döneminde kadına yönelik şiddete yönelik 87 soru önergesi verilmiş. Bu önergelerden 52’si ilgili bakanlıklarca gecikmeli de olsa yanıtlanmış.  10’u Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, 19’u Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a, 5’i Adalet Bakanı  Abdülhamit Gül’e, biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya  yöneltilen 35 soru önergesinin bugüne dek yanıtlanmadığı ortaya çıktı.


Yanıtlanmayan soru önergelerinden 7’si 2018 yılında,8’i 2019 yılında 18’i 2020 yılında verilirken ikisi ise i geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde verilmiş.


Oktay’a yöneltilen ve yanıtlanmayan soru önergelerinin bazılarının içerikleri şöyle:


*2011-2018 yıllarında kadına yönelik şiddet nedeniyle açılan davalara, bu davaların suç tiplerine göre dağılımına ve bu davalarda uygulanan indirim nedenlerine ilişkin.


* Elektronik kelepçe uygulamasının sonuçları ile çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddet suçlarına dair bazı verilere ilişkin


*2002-2019 yılları arasında kadına yönelik şiddet nedeniyle ölen ve yaralanan kişilere ilişkin


*Ülkemizde okula giden kız çocuklarının oranının artırılması ile kadına yönelik şiddeti ve erken yaşta evlilikleri önleme konularında yapılan çalışmalara ilişkin .


Adalet Bakanı Gül’ün yanıtlamadığı soru önergelerinden bazılarının içeriği şöyle:


* Kadına yönelik şiddet vakalarına dair adli ve istatistiki verilere ilişkin. 


* Kadına yönelik şiddet vakalarıyla ilgili davalarda mahkemelerce uygulanan haksız tahrik indirimlerine ilişkin(


* Kadına yönelik şiddete karşı alınacak önlemlere ve yeni infaz düzenlemesiyle tahliye olanlara ilişkin.


* Aile içi ve kadına yönelik şiddet bürolarına ilişkin. 


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk’un yanıtlamadığı sorulardan bazıları ise şöyle:


* Kadın cinayetlerinin önlenememesi ile ilgili hakkında işlem yapılan kamu görevlilerine ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin. 


* Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı kapsamında yapılacak mevzuat çalışmalarına ilişkin 
 
* Kadına yönelik şiddet vakalarında kolluk ve yargı mekanizmalarının yetersiz kaldığı iddiasına ve bu konularda yapılacak çalışmalara ilişkin.


* Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yürütülen Bakanlık çalışmalarına ilişkin (2019) HDP Şırnak Milletvekili 


*2020 yılı Mart ayından itibaren işlenen kadın cinayeti ve kadınlara karşı yaralama olayı sayıları ile koronavirüs salgını sürecinde kadına yönelik şiddete karşı alınacak önlemlere ilişkin.


*Bakanlığın müdahil olduğu kadına yönelik şiddet davalarına ve konuyla ilgili verilere ilişkin.


* Kadına yönelik şiddet vakalarında görülen artışa ve kadın sığınma evlerinin doluluk oranına ilişkin.
 
İçişleri Bakanı Soylu ise  “ Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti vakalarına ilişkin” 2018 yılında verilen soru önergesini bugüne dek yanıtlamamış. (Kazete)