Tüm kadınların ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine sahip çıkan nadir konumdaki erkeklerin 8 Mart'ını yürekten kutlarım. İyi ki varsınız! Bu ay, Mart 2015'te Pekin Bildirgesi ve Eylem Platformu'nun yirminci yılını kutlayacağız.


 Tüm kadınların ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine sahip çıkan nadir konumdaki erkeklerin 8 Mart'ını yürekten kutlarım. İyi ki varsınız!Bu ay, Mart 2015'te Pekin Bildirgesi ve Eylem Platformu'nun yirminci yılını kutlayacağız. Pekin’de 1995 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Pekin Dünya Kadın Konferansı 1975'ten beri gerçekleştirilen BM kadın konferanslarının en önemlisi oldu. Konferansa 189 ülkeyi temsilen 17 bin delege, kadın ve sivil toplum örgütlerini temsilen 30 binin üzerinde kadın katıldı.Konferansın sonunda 189 ülkenin kabul ettiği Pekin Bildirgesi ve Eylem Platformu, kadın haklarının insan hakları olduğunun altını çizerek, tüm hükümetleri, kadın-erkek eşitliğini sağlamak ve toplumsal cinsiyet perspektifini temel politika ve programlara yerleştirmekle ve acilen bunları somut olarak eyleme geçirmekler yükümlü kıldı.Pekin Eylem Platformu, kadınların insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bugüne kadar BM'ye üye ülkelerin fikir birliğiyle kabul ettiği en kapsamlı uluslararası eylem platformu.1995 Pekin konferansından beri toplumsal cinsiyet eşitliği alanında özellikle feminist örgütler ve kadın örgütleri tarafından yerel düzeyde gerçekleştirilen ve gittİkçe daha çok - bugün milyonlarca kadının katıldığı - siyasi mücadeleyle gerçekleştirilen birçok ilerlemeye rağmen, maalesef Eylem Platformu'nun amaçları henüz dünyanın birçok ülkesinde yerine getiremedi.BM Kadının Staüsütü Komisyonu (KSK) her yıl Mart ayında New York'ta toplanarak Pekin Eylem Platformu'nun hedeflerinden biri konusunda uluslararası bir değerlerlendirme yapıyor ve hedefleree ulaşılabilmesi için hükümetlerarası müzakarelerle kararlar alıyor. KSK müzakarelerine katılan ve hükümetleri temsil eden resmi delagasyonlarda bağımsız kadın örgütleri temsilcilerinin yer alması hayati önemde.Tüm dünyada demokratik ülkeler için, kadın sivil toplum örgütlerinin çeşitli konulardaki BM hükümet delegasyonlarına katılması uluslararası bir norm haline gelmistir. Bunun ana nedeni de sivil toplum örgütlerinin, müzakere edilen konularda sahip olduğu bilgi ve deneyimlerinin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekçi politikalara ve uygulamalara yol açacak ana uzmanlar olmaları ve en önemli katkıları sunmasıdır.Kadın örgütleri olarak, 1997-1999 arasında yürüttüğümüz zorlu bir kampanya sonucunda 1999'da Türkiye BM KSK resmi heyetinde yer alma hakkını kazandık. Bu hak, çeşitli hükümet dönemlerinde uygulandı ve 1999’dan 2014'e kadar kadın örgütleri temsilcileri BM KSK resmi delegasyonlarında kesintisiz olarak yer aldı. 1999'dan beri resmi delegasyonda yer alan kadın örgütleri temsilcileri, müzakarelere uzman ve güçlü katılımlarıyla, dünyadaki kadın politikalarının eşitlikçi bir şekilde oluşmasına çok önemli katkıda bulundular. Katkıları, gerek Türkiye nezdinde BM daimi temsilcilik büyükelçileri ve gerekse kadın politikalarından sorumlu bakanlar tarafından da defalarca takdirle karşılandı.Maalesef bu gelenek, Fatma Şahin'in Bakanlıktan ayrılmasından sonra 2014 yılında - tam 15 yıl sonra - ilk defa kesintiye uğradı. 2014'te hiçbir bağımsız kadın örgütü temsilcisi resmi delegasyona alınmadı.2015'te, tam da tüm Türkiye'nin devletin ısrarla kadına karşı şiddet konusunda gerekli mekanizmaları kurmaması nedeniyle bir kadının daha, Özgecan Arslan'ın acı kaybıyla sarsıldığı günlerde bağımsız kadın örgütleri, Kadın Koalisyonu'nun başlattığı bir girişimle tüm bağımsız kadın örgütleri olarak bu hakkımıza sahip çıktık ve hakkımızı tekrar kazandık. Eski adıyla Kadın, yeni adıyla Aile Bakanlığı, kadın örgütlerinin tepkileri sonucunda bağımsız kadın örgütleri tarafından seçilen yedi temsilcinin Pekin+20 resmi delegasyonunda yer almasını kabul etti.1999'da başlayan ve tüm kadınların ve Türkiye'nin hayrına olduğu defalarca kanıtlanmış olan bu uygulamayı bir daha hiçbir zaman kesintiye uğratmayacağız!