Dünyanın yoğun gündemi arasında, Türkiye'de birdenbire okul çocukları için darbe denecek bir değişiklik getirildi. Osmanlı'nın son dönemlerinde bile görülmeyen bir geri gidişle, 9 yaşındaki kız çocuklarının kapatılmasına olanak sağlayan bir karar, yönetmelikle dayatıldı.

Türk Eğitim sistemi aslında 8 yıllık kesintisiz eğitim sayesinde kız ve erkek çocuklar için okullaşmayı neredeyse yüzde yüze getirmişti. 

Resmi verilere göre, 2013-2014 döneminde ilköğretimde okullaşma tüm öğrencilerde % 99.57, kızlarda % 99.61'dir! Ortaöğretimde de % 94'ü aşmış, lisede % 76'lara ulaşmıştır. Dikkati çeken nokta, bu gelişmenin büyük bölümünün AKP iktidarı döneminde gerçekleşmesidir. Bayan Hayrünnisa Gül ve Bayan Emine Erdoğan "Haydi Kızlar Okula!" Kampanyalarına yoğun destek vermişlerdir, verilere göre de sonuç başarılı olmuştur.

Çağımızda bireysel özgürlükler gittikçe değer kazanıyor. Gelişmiş ülkelerde kimse, kimsenin kılık kıyafetine karışmıyor. Türkiye'de de son yıllarda bu konuda toplumsal bir barış sağlanmış, kamuoyu farklılıklara daha anlayışlı bir tutuma girmişti. Durum böyle iken ve eğitim dünyası pek çok sorunla karşı karşıyayken, toplumsal bir istek olmadan, Anayasa, yasalar çiğnenerek, 5. sınıftan itibaren örtünmenin yolu açıldı. Belirtelim, söz konusu 9 yaşındaki oyun çocuklarıdır! Teneffüste bahçede erkek arkadaşlarıyla koşuşacak, ip atlayacak küçük kızlar, çeşitli baskılar sonucunda kapanacak, ayrıştırılacak, kendilerine dayatılan yaşam biçimine hapsedileceklerdir.

İşte, Cumhuriyet bundan 91 yıl önce bu kızların kaderini değiştirmek için kurulmuştu! Ecdadımızın da farklı düşünmediğini, son Osmanlı Halifesi Abdülmecit Efendi ile 

kızı Dürrüşehvar Sultan'ın 1931 yılında çekilmiş fotoğrafından anlayabiliyoruz. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu din derslerinin kaldırılması ile ilgili kararının uygulanması beklenirken, bu değişiklikle amaç, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni dinsel temele oturtmaktır. Bu kararla, okullardaki zaten zedelenen karma, eşit eğitim iklimi bütünüyle değişecektir. Başı açık, kapalı öğrenciler, ne yapacağını bilmeyen öğretmenler, şaşkın veliler bir kargaşa içine gireceklerdir. Bundan iki yıl önce, TBMM'ye dayatılan 4+4+4 yasasına karşı mücadele eden tek parti CHP olmuştu, gelinen nokta ne kadar haklı olduklarını gösterdi. Bundan sonrası, Cumhuriyet Ailelerine kalıyor, muhtaç oldukları gücü geçmişlerinde bulacak ve direneceklerdir.