“Ah, kimselerin vakti yok

“Ah, kimselerin vakti
yok


Durup ince şeyleri
anlamaya


Kalın fırçalarını
kullanarak geçiyorlar


Evler çocuklar mezarlar
çizerek dünyaya


Yitenler olduğu
görülüyor bir türküyü açtılar mı


Bakıp kapatıyorlar


Geceye giriyor türküler
ve ince şeyler”


Gülten Akın       
  


Kadınlar, kadın
hakları, kadın örgütlenmesi, kadın dayanışması yazmaktan büyük heyecan duyarım.
Yüreğim kabarır ansızın. Bir de yüreğimi yakan, şiddetten kadın ölümleri olmasa
diye hayıflanırım.Yaşanan her olay karşısında
kadınların nasıl tavır takınması gerektiğini hep düşünür, dururum. Son bir
yılımızı çalan Korona, Karantina günlerinde kadınların yaşadıkları zorluklara
tanık olduk.Kadına yönelik şiddet,
dünyanın üstüne kâbus gibi çöken bu virüs karşısında bile hız kesmedi. Oysa
insanın en güvendiği, huzur bulduğu yer olan evinde güvensizlik duyuyor,
canından oluyorsa sorun çok derinlerdedir.Sosyal medya
paylaşımlarımda öldürülen bir kadın fotoğrafı koyup konuya dikkat çekmek
istediğimde, dünyadaki kadın dostların sorularına verecek yanıt bulamıyorum.
Kuşkusuz kadına yönelik şiddet dünyanın sorunu, biliyorum. Kadın dünyanın her yerinde
hangi konumda olursa olsun şiddet karşısında yazgısı değişmiyor.Örgütlü yapılarda
çalıştığım, sorunun çözümü için örgütlü olmayı önerdiğim için kısacası ‘Biz’
olmayı yaşam biçimi seçtiğimden başkaca bir yolu ne biliyor, ne düşünüyor, ne
de öneriyorum.Kadına yönelik şiddetin
önünü kesecek olan, eğitim, ekonomik özgürlük ve örgütlenmedir. İşsiz, güçsüz
yoksunluk içindeki bir erkeğin yoksunluğunun ruhunda yarattığı utanç, öfkeye
dönüşüyor, çocuklarının gözü önünde hayat arkadaşını, çocuklarının annesini
öldürüyor. Erkeklerin öfkesini besleyen nedenlere yoğunlaşmalıyız. Hem erkekler
hem de kadınlar olarak. Bunun yolu da eğitim, örgütlenme ve dayanışmadır.Milyonlarca işsizin
olduğu ülkemizde görüyoruz ki ekonomik sıkıntıya düşen insanlar akıl almaz
işler yapıyorlar. Bu anlamda toplumun değer yargılarının hırpalandığına, çürüdüğüne
tanık oluyoruz. Yoksulluk ve kültürel yoksunluk, hukukun kadın için ekonomik
erişiminin zorlukları, erkek egemen toplum bakışı sorunu daha da büyütüyor.Kadına yönelik şiddetin
önüne geçmek, bu sorundan kurtulmak için uluslararası dayanışma, örgütlenmek,
ülkeyi yönetenlere sıkıntıların, sorunun temel kaynaklarını anlatmak, birlikte
dayanışma içinde bu sorunları aşmak gerekiyor.Kadınların yarınlarda
güven içinde yaşaması, başarı öyküleri yaratması için huzurlu bir ortam
yaratmalıyız. Bu bir seferberlik içinde olmalı. Siyaset üstü sadece kadın
dünyasına, haklarına duyarlılıkla yaklaşım, dayanışma göstermekle çözülebilir.
Ekonomik alanda onları
teşvik etmek, örgütlemek, girişimci ruhlarını geliştirmek için kurslar açmak,
yerel yönetimlerle işbirliği içinde olmak, sanatsal etkinliklere yönlendirmek,
demokratik kitle örgütleri ile işbirliği, dayanışma içinde kadınların birikmiş
potansiyelini gün ışığına çıkarmak gerekiyor.Bazı belediyeler
çeşitli kurslar açarak, kadınlara yeni ufuklar da açıyorlar. Kadının değişimin
ve dönüşümün en büyük gücü olduğunu unutmamalıyız. Nitekim ülkemizde yetenekli
ve ses duvarını aşan kadınlara sıkça rastlıyoruz. Öyle ki yaşamın her alanında
varlıklarını sürdürüyor, hatta ülkelerini dünya haritasına başarıları ile
taşıyorlar.Yaşamın rengi olan
kadınlara dayanışma göstererek geleceğe umutla bakmalarını sağlayabiliriz.
Yeter ki onlara güvenelim, yaşamlarına olumlu dokunuşlarla katkıda bulunalım.
Yaşamın her alanında söz ve karar sahibi olmalarını sağlayalım.Unutmayalım ki Korona
bunalımını en iyi atlatan ülkeleri yönetenler kadınlardır.  Dünyayı yöneten lider kadınlardan bize
yansıyan yaşama bakışları, kadın duyarlılıkları, örgütlenme bilinçleri,
dayanışma ruhları, hem ülkelerini dünyanın mutlu ülkeleri seviyesine çıkarıyor,
hem de ülkelerini gönüllü elçi olarak dünyaya tanıtıyorlar.  Kadının gücünden,
birikiminden, toplumsal üretkenliğinden güç almayan hiçbir örgüt başarılı
olamaz. Hiçbir siyasi yapı iktidarı kazanamaz. Örgütlü kadın mutlu kadındır.