İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığı, Danıştay 10. Dairesi’nin İstanbul Sözleşmesi’nin kararına ilişkin temyiz dilekçesini Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na iletecek.

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığı, Danıştay 10. Dairesi’nin İstanbul Sözleşmesinin kararına ilişkin yazılı olarak açıklamada bulundu. İYİ Parti’nin açıklamasında, Meral Akşener'in İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye dair Cumhurbaşkanlığı Kararı'na karşı kişisel olarak açmış olduğu davaya dair henüz taraflarına ulaşan bir karar bulunmadığı da bildirildi.

Danıştay 10'ncu Dairesi’nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetmesini değerlendiren İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığı, şu açıklamalarda bulundu:

*Temelinde bir insan hakları sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye dair alınan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kadınlar maalesef en temel hakları olan yaşam haklarının sigortası niteliğindeki korumadan mahrum kalmışlardır.

*Kadınları korumasız bırakan bu Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile birçok STK, baro, sendika gibi Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendi de şahsi olarak dava açmıştır. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in şahsi olarak açtığı davanın vekili sıfatı ile savunmayı yaptığımız gibi açılan diğer tüm davaların duruşmalarını da takip ettik.

*Bugün itibarıyla Danıştay 10. Daire'nin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın iptali yönünde açılan bazı davalarda RED kararı vermesi hukuki sürecin bittiği anlamına gelmez. Verilen kararın temyiz yolu açıktır. Temyiz talebimizi içeren dilekçemizi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na bildireceğiz.

*Belirtmek isteriz ki, duruşmalarda kararın iptali yönünde görüşlerini bildiren Danıştay Savcılarımız için nasıl “Ankara'da savcılar var.” dediysek hukuk dersi verircesine muhalefet şerhi yazan iki üye hâkim için de aynı şeyi söylüyoruz.

“BİZ ‘BİTTİ’ DEMEDEN MÜCADELEİMİZ BİTMEZ”

Reuters, Erdoğan'ın seçim taktiğini açıkladı Reuters, Erdoğan'ın seçim taktiğini açıkladı

*Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın açıkça usule, hukuka, vicdana aykırı olduğunu bile bile red kararı vermek için üstün çaba (!) harcayan diğer üyeler ise maalesef bugüne kadar öldürülen tüm kadınların annelerinin, babalarının, çocuklarının vicdani sorumlulukları altında kalmışlardır.

*Kadınlar adına, kız çocukları adına; biz bu davanın arkasındayız, takipçisiyiz. Biz; ‘Bitti!’ demeden mücadelemiz bitmez.

(Kazete haber merkezi)