Hangi ülkelerde kadın nüfusu erkeklerden daha fazla?

Pew Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan harita ve en son BM verileri, dünyadaki kadın ve erkek sayısının eşit olmadığını açıkça gösteriyor


Dünya üzerinde erkek sayısı kadın sayısından daha fazla. Birleşmiş Milletler'in 2015 tahminlerine göre 1960 yılından bu yana  her yıl erkeklerin sayısında artış oluyor. İstatistikler dünya üzerinde 100 kadına karşılık 101.8 olduğunu gösteriyor.Pew Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan harita ve en son BM verileri, dünyadaki kadın ve erkek sayısının eşit olmadığını açıkça gösteriyor. Eski Sovyet cumhuriyetlerinde kadınların sayısı erkeklerden fazla iken Asya, Arap ülkeleri ve Kuzey Afrika'da erkeklerin sayısı kadınların sayısından çok daha fazla.Kadınların yoğun olduğu ülkeler

Letonya, Litvanya, Ermenistan, Beyaz Rusya, Rusya, Ukrayna ve Estonya en büyük kadın nüfusa sahip ülkeler arasında yer almakta. Aynı ülkelerde yaşayan erkekler ve kadınlar arasındaki yaşam süreleri arasındaki fark da oldukça çarpıcı. Belarus'ta erkekler için ortalama yaşam süresi 65.3 iken kadınlar için bu süre 77 yıla çıkıyor. Bu verilerdeki tek istisnai ülke ise savaşın yakıp yıktığı Suriye...
Ülke farklılıkları da erkek ve kadın popülasyonlarının yaşa bağlı olarak değiştiğini gösteriyor. Örneğin Rusya'da yeni doğan erkek çocukları sayısı kız çocukları sayısından daha fazla olsa da 32 yaş ve üzerindeki popülasyonun kadın sayısının daha fazla olduğu görülüyor.Savaşlar temel etken

Cinsiyetler arasındaki bu fark tarihle açıklanabilir. Eski Sovyet cumhuriyetlerinin demografik yapısı 20. yüzyıl tarihinden doğrudan etkilenmiştir. Örneğin; Rusya'da 1987 yılında yapılan ilk nüfus sayımında 100 kadına karşılık 98.9 erkek vardı. Bu neredeyse ABD'nin bugünkü cinsiyet oranıyla aynı.

Rusya'da kadınların oranı I. Dünya Savaşı'yla beraber yükselmeye başladı. Bu büyüme Rusya'da yaşanan iç savaş ve kıtlık yıllarında da devam etti. 1939 nüfus sayımında her 100 kadın için 91.9 erkek tespit edilmişti. Sonrasında ise II. Dünya Savaşı Sovyetler nüfusunda yıkıcı bir etki bıraktı. Savaşın doğrudan etkilemesi sonucu Sovyetler Birliği'nde her oran 100 kadın için 81.9 erkeğe düştü . O tarihten sonra cinsiyet nüfus oranları giderek dengelenmeye başladı. 1989'da Sovyetler Birliği'nin çöküşünden kısa bir süre önce 100 kadın için 89.5 erkeğe yükseldi. Rusya kurulduğunda bu sayı 88.1 oldu.Yaşam süresi farkı

Yaşam süreleri arasındaki fark erkeklerin erken ölümüyle 1990'larda yeniden büyümeye başladı. Bunun nedeni ise Rus erkeklerinde görülen erken ölümlerin artması. Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova geçtiğimiz yıl alkol ve alkole bağlı nedenlerden dolayı özellikle Rus erkeklerin yaşam süreleri ortalamalarının kısaldığını söyledi.

Cinsiyetler arasındaki dengesizlik Çin ve Hindistan'da seçici kürtaj sonucu erkek bebeklerin doğmasına izin verildiği için Rusya'nın tam tersi istatistiklere sahip. Her 100 kadın için Çin'de 106.3, Hindistan'da ise 107.6 erkek düşüyor. Bilim adamları bu tür orantısızlığı yüksek şiddet ve cinayet oranları gibi sorunlara sebep olabileceğini iddia ediyor. Çinli yetkililer cinsiyetçi seçici kürtajlar için sert cezai yaptırımlar ve kız çocuklu ailelere ekstra emeklilik primi gibi uygulamalarla bu sorunlara çözüm üretmeye çalışıyor.

Bu oran Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da zirve yapıyor. Bu iki ülkede sırasıyla 100 kadın için 274 ve 265.5 erkek düşüyor. Bunu temel nedeni ise Basra Körfez ülkelerindeki yabancı işçilerin ailelerini geride bırakarak kendi topraklarına dönmesidir.  
Kaynak: Washington Post

Yorumlar:

Yorum Yaz