“ En az 3 çocuk” diye tutturan başbakana göre, güçlü ekonomi için genç ve çok nüfus zorunlu. Biliyoruz nüfus vaaz vererek artmaz ama, temel aldığı strateji yanlış.


 “ En az 3 çocuk” diye tutturan başbakana göre, güçlü ekonomi için genç ve çok nüfus zorunlu. Biliyoruz nüfus vaaz vererek artmaz ama, temel aldığı strateji yanlış.. OECD’nin Aralık ayında yayınlanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğini Yok Etmek” adlı raporuna göre kadınların ekonomik gelişmeye adil katılımı olmadan ekonomide verimlilik sağlanamaz. Yaşlanması kaçınılmaz nüfusla baş edebilmek için, kadınlarınki başta, toplumdaki tüm beceri ve yetenekleri harekete geçirmek gerekir. Yani sürdürülebilir, dengeli ve güçlü bir ekonomi için kadınların çalışma yaşamına daha çok ve eşitçe katılması artık bir ekonomik zorunluluktur.Oysa, rapora göre kadın istihdamında en düşük oran rekoru bizde.Türkiye’de 15-64 yaş grubu kadınlarınsadece %27.85’i çalışıyor. OECD ortalaması %59.72, İsveç’te bu oran %74.86.


 


Rapora göre, eğitimde dünya çapında toplumsal cinsiyet eşitliğine doğru epey yol alınırken, çalışma yaşamında ve girişimcilikte büyük eşitsizlik sürüyor. Kadınların çalışmadıkları için veya yeterince değerlendirilmedikleri için kullanılmayan bilgi ve becerileri, israf edilmiş toplumsal bir ekonomik değerdir. Ülkenin ekonomik verimliliğinde büyük kayıp anlamına gelir. Kadınların eğitim düzeyleri yükseldikçe bu kaybın önemi artar. Kadınların yaşam standartlarının gelişmesi de engellenmiş olur.


 


Çalışan kadınlar erkeklerden daha az kazanıyor.34 OECD ülkesi ortalamasına göre, aynı tam zamanlı işlerde çalışırken, kadınlar erkeklerden %16 daha az kazanıyor. Kadınlar üst kademelere çıkamıyor. Hem çocuk, hem kariyer yapılamıyor. Kadınlar ailede harcadıkları karşılığı ödenmemiş emek nedeniyle, ücretli emek piyasasında  daha kısa süre ve daha düşük ücretle bulunduklarından, yaşlılıkta yoksulluğa  mahkum oluyor. Emeklilikte erkeklerden 1.5 kat daha yoksullar.


 


Kadınların sırtına yüklendiği içinçalışma yaşamına eşit katılımını engelleyen,sonuçta ülkenin ekonomik verimliliğini düşüren ücretsiz emek süresinde de Türkiye’nin durumu vahim. Bir günde kadınlar 376.7 dakika, erkekler 116.4 dakika ücretsiz emek harcıyor. Kadının sırtındaki erkekten 3 kattan fazla ağırlıktaki ücretsiz emek yüküyle Türkiye OECD birincisi. OECD ortalamasında kadınlar 277.1 dakika, erkekler 140 dakika harcıyor.Hindistan’lı kız kardeşlerimizin, “ karnından sıpayı, başında sopayı” eksik etmeyen Hintli erkekler günde 51.8 dakika ücretsiz emek harcarken, kadınlar onlardan 7 kat fazla, yani 351.9 dakika ücretsiz emek harcıyor. Hintli kadınlar boşuna isyan etmiyor.


2013’e girerken rapordan öz güvenimizi arttıracak bir veri iyi gelebilir. Eğitim düzeyini  ölçen OECD PISA puanlarına göre, okuyup anlamada kadınlar erkeklerden açık ara önde.  Türkiye’de kadınlar 486 puan, erkekler 443 puan ; OECD ortalamasında kadınlar 513.2 puan , erkekler 474.1 puan almış.. Matematikte kadınlar biraz geride ama biraz. Türkiye’de kadınlar 440, erkekler 451 puan alırken, OECD ortalamasında kadınlar 490 erkekler 501 puan almış. Yakında bu farkı da kapatırız. Gülümseyin.