Gezi davasında hak savunucularına verilen 'hak ve adaletten yoksun' hapis hapis cezaları yurt genelinde emek, meslek ve demokrasi güçlerince protesto edildi.

Gezi davasında hak savunucularına verilen hapis cezalarını protesto etmek için bir araya gelen emek, meslek ve demokrasi güçleri, Gezi direnişinin bu ülkenin en kitlesel hareketi olduğuna dikkat çekerek, “Bu ülkenin eşitlik, özgürlük ve adalet umudunu kirletmenize asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Ankara’da Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçiler Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Türk Mühendisler ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ankara Tabip Odası (ATO) ve Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (ASMMO) Gezi davasında verilen karara ilişkin Ulus Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, “Geziyi Savunuyoruz, Karanlık gider Gezi kalır” pankartı asılırken, “Gençliğin öfkesi saracak her yeri”, “Bunların hiçbiri onları kurtaramayacak”, “Bu düzeni mutlaka yıkacağız”, “Bugünlerin hesabını soracağız” pankartları taşındı. Açıklamaya, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Sol Parti, Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP) EMEP Partisi ve çok sayıda sivil toplum örgütü katıldı. Açıklamayı kitle adına, Ankara TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Temsilcisi Özgür Topçu okudu.

Yargılanma hakkı ihlal edildi’

Gezi direnişinin anayasal bir zeminde gerçekleştiğinin yargı kararıyla iki kez tescil edilmesine rağmen, hukuka aykırı bir şekilde üçüncü kez yargılandığına dikkat çeken Topçu, davanın adil koşullarda gerçekleşmediğini vurguladı. Topçu, şunları dile getirdi:

“Davanın üye hakimi iktidarda bulunan AKP’nin milletvekili adayı olmuştur. Davadan çekilmesi için yapılan başvurular ve sanıkların savunma hakları, adil yargılanma hakları ihlal edilmiştir. Bu karar göstermektedir ki;  toplumsal muhalefetin en temel hak ve talepleri suç unsuru gibi gösterilerek, barışçıl direnişin tarihsel ve meşru gerçekliği ısrarla çarpıtılarak, karalanmak isteniyor. İktidarın ihtiyaçlarına göre karar veren mahkemeler, ülkenin demokrasisini ve geleceğini tahrip etmekte, birçok dava dosyasında mağduriyetler yaratmaya devam etmektedir.”

 ‘İnsanımıza yapılan en büyük kötülük’

Uzun tutukluluk ve hapis cezalarının ülkenin tüm kesimlerine gözdağı olarak verildiğini kaydeden Özgür Topçu, söz konusu cezaların seçim hesapları üzerinden yurttaşları kutuplaştıran kirli siyasetin bir parçası olduğunu gördüklerini belirtti. Topçu,  “Siyaset ülkenin sorunlarını çözmek üzere kendi kuralları ile yapılmalı, adalet başta Anayasa olmak üzere, mevcut yasalar, teamüller, etik değerler ve ülkemizce onaylanmış uluslararası hukuk normları ile hukukun üstünlüğü ve evrensel ilkeler üzerinden işlemelidir. Yukarıdan gelen emirle verilen tutuklama kararı, yargı bağımsızlığını bir kez daha ayaklar altına almıştır. Bu ülkemize ve insanımıza yapılan en büyük kötülüktür. Asıl cezalandırılması gerekenler, Gezi direnişinde, gencecik çocuklarımızın katilleridir. Gençlerimizin sakat kalmasına yol açanlardır. Ölümcül polis şiddetinin talimatını verenlerdir” diye kaydetti.

‘Gezi bu ülkenin en kitlesel hareketidir’

Türkiye’ye bir gün demokrasinin geleceğini ve gücünü baskı ve şiddete rağmen kısılmayan seslerin Gezi’deki yankısından alacağına  işaret eden Özgür Topçu, şunları da dile getirdi:

 “Gezi Parkı’na sahip çıkmak cezalandırılamaz. Parka sahip çıkanlara yönelen polis şiddetine tepki göstermek suç değildir. Bu süreçte polis şiddeti ile hayatını kaybeden ve yaralanan gençlere sahip çıkmak suç değildir. İki defa beraat etmiş oda temsilcilerini 18’er yıl hapis cezasıyla mahkûm etmek hukuki değildir. Ülkemizde adalete olan inancın kırıntısına bile yer bırakmayan bu anlayış demokratik olmadığı gibi meşru da değildir. Gezi, bu ülke tarihinin en demokratik, en barışçıl, en yaratıcı, en katılımcı, en kapsayıcı, en kitlesel hareketidir. Hep birlikte konuşup karar vermenin, fikri ve hayatı paylaşmanın, yaşama her boyutu ile sahip çıkmanın duvar yazısı olmuş halidir. Ölümcül polis şiddetine karşı her şehirde yankılanan barışçıl ve haklı tepkinin, direnişin adıdır.”

‘Özgürlük çığlığını susturamayacaksınız’

Emek ve meslek örgütleri olarak, bu hukuksuzluğu reddettiklerini ve başta, “Gezi Parkı park olarak kalsın” diyen arkadaşları ve demokratik hakkını kullanan yurttaşlara yönelik cezaların kabul edilemez olduğunun altını çizen Topçu, “Başta Gezi Parkı olmak üzere ülkemizin yeşiline, doğasına, parkına sahip çıkacak demokratik bir ülke mücadelesinden vazgeçmeden delillere dayanan objektif ve tarafsız bir adalet sistemi kuruluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız. Bu ülke tarihinde bir onur sayfası olarak yer alan Gezi direnişini, bu ülkenin geleceğine sahip çıkan demokrasi ve özgürlük çığlığını susturamayacaksınız. Bu ülkenin eşitlik, özgürlük ve adalet umudunu kirletmenize asla izin vermeyeceğiz” sözlerini kullandı.

‘İktidar Gezi’nin kabusunu üstünden atamadı’

Ardından söz alan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Korkmaz, Türkiye’de iktidarın sopası haline gelen yargının bir hukuk ayıbına, adalet utancına imza attığını ifade etti. Korkmaz, “Bilsinler ki; bu utancın lekesi siyasi iktidarın üzerinden çıkmayacağı gibi bu kararı veren yargıçların üzerinden hiçbir zaman çıkmayacaktır. Bu ülkenin taşına, toprağına, parkına, insanlarımıza ve çocuklarımıza sahip çıktıkları için cezalandırıldılar. 2013’ten beri siyasi iktidar Gezi ile yatıyor Gezi ile kalkıyor. Çünkü Gezi’nin  kabusunu üstlerinden atamadılar. Ülkemizdeki bu karanlık kalkana kadar her yerde, ‘her yer Taksim her yer Gezi’ demeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Açıklama, “Her yer Taksim her yer Gezi”, “Bu daha başlangıç mücadele devam” ve “Hükümet istifa” sloganları ile sona erdi.

İZMİR'DE PROTESTO

İzmir’de ise emek ve demokrasi güçleri, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama öncesinde, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) İzmir Temsilciği, HDP İzmir İl Örgütü ve bileşenleri, HDP’li milletvekilleri Serpil Kemalbay, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Murat Çepni ve çok sayıda yurttaş Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan Gazeteci İsmail Sivri heykelinin önünden Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne kadar sloganlarla yürüyerek burada bekleyen kitle ile birleşti. “Hepimiz Gezi’deydik Gezi’yi savunuyoruz” yazılı pankartın açıldığı açıklamada,

“Gezi’de düşene dövüşene bin selam”, “Yaşasın devrimci dayanışma”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” ve “Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz” sloganları attı. Açıklamayı, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu.

‘Karar hukuksuz ve dayanaksızdır’

Açıklamada, AKP’nin iktidarını mutlaklaştırmak amacıyla Gezi direnişini karalamak istediği belirtilerek, “Bu haklı ve onurlu direnişi paylaştığımız arkadaşlarımız için verilen kararlar hukuksuz ve dayanaksızdır” denildi.

‘Gezi kadınların isyanıydı’

Gezi’nin bir ekoloji mücadelesi olduğu vurgulanan açıklamada, “Sokaklarda özgür ve korkusuz dolaşmak isteyen, emeği görünmez kılınan, değersizleştirilen, ekonomik, fiziksel, cinsel, psikolojik her tür şiddete karşı yaşamına, emeğine, bedenine sahip çıkan kadınların isyanıydı Gezi. Hayatın her alanını iktidarın siyasal İslamcı ideolojisi doğrultusunda dizayn etme, dinselleştirme girişimlerine karşı yaşamı, laikliği savunmaktı Gezi. Etnik köken, inanç, cinsiyet, cinsel yönelim temelli her tür ayrımcılığa, nefret söylemine inat bir arada barış içinde yaşayabilmenin imkanıydı Gezi. Meclisler, forumlar aracılığıyla eşit özneler olmanın, kendimiz hakkındaki kararlara katılmanın, yurttaşlığın, eşit, özgür, dayanışmacı bir yaşamın deneyimlenmesiydi Gezi” sözleri yer aldı.

‘Gezi bir halk hareketiydi’

Uğrunda mücadele verilen her değerin AKP iktidarı tarafından yok edilmek istendiği kaydedilen açıklamada, bu kararın Gezi direnişine yönelik siyasi bir kinle ve talimatla alındığı vurgulandı. Açıklamada, “Bu karar aynı zamanda demokrasi, eşitlik, özgürlük, laiklik, barış isteyen milyonlarca insana tam da seçim sathına girildiği bir dönemde verilen bir gözdağıdır aynı zamanda. Bir kez daha altını çiziyoruz; Gezi direnişi kimsenin talimatıyla olmadı; Gezi direnişi, emekten, eşitlikten, özgürlükten, laiklikten, barıştan, demokrasiden yana olanların bu tahayyülü deneyimlediği kendiliğinden bir halk hareketiydi” denildi.

Açıkamada son olarak Gezi direnişinin ve yargılanan isimlerin arkasında olunduğu belirtildi.

‘Yargılanacakları gün uzak değil’

Ardından söz alan İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, davanın hukuksuz olduğunu, cumhuriyet savcılığının gizli tanıkları ortaya koyamadığını dile getirdi. Yücel, AİHM’den tutuklulukların hukuksuz olduğuna dair kararlar verildiğini hatırlatarak, kararların görmezden gelinmesi için ise dosyaların birleştirildiğine işaret etti. Gezi’de katledilenlerin failleri yerine Gezi’ye katılanlara cezalar verildiğini ifade eden Özkan Yücel, mahkeme kararlarıyla yurttaşın baskı altına alınmak istendiğine dikkat çekti. Yücel, “Devran dönecek siz de avukatlara adalete ihtiyaç duyacaksınız demiştik ama benzerleri yakalandıklarında ilk söyledikleri şey ‘avukatımı istiyorum’ oldu. Çok uzak değil. Bu dönemi yaşatanlar bir gün yargı karşısında hesap vermek zorunda kalacaklar. İşte o zaman savunma hakkının peşinde koşanlar onlar olacak” dedi.

DİĞER İLLERDE PROTESTOLAR

Taksim’de Gezi Davası protestosuna müdahale: Gözaltılar var Taksim’de Gezi Davası protestosuna müdahale: Gözaltılar var

Bursa, Mardin, Kocaeli, Van, Antalya, Adana, Mersin, Dersim, Samsun…. Türkiye’nin pek çok ilinde sokağa çıkan yurttaşlar Gezi davası kararını protesto etti.

Gezi davasında verilen mahkumiyet kararlarına karşı Türkiye’nin pek çok ilinde sokağa çıkan binlerce yurttaş, “Gezi’yi savunuyoruz” dedi ve adalet talep etti.

Kocaeli

Kocaeli Emek ve Demokrasi güçleri tarafından İzmit İnsan Hakları Parkı’nda gerçekleştirilen açıklamaya sendikalar, siyasi parti temsilcileri de demokratik kitle örgütleri katıldı. Kitle adına açıklamayı okuyan TMMOB İKK İl Sekreteri Murat Kürekçi, Gezi direnişinin anayasal bir zeminde gerçekleştiğini ve bunun daha önceki yargı kararlarıyla tescil edildiğini belirterek; “Bu dava adil koşullarda gerçekleşmemiştir. Davanın üye hakimi iktidarda bulunan AKP’nin milletvekili adayı olmuştur. Davadan çekilmesi için yapılan başvurular ve sanıkların savunma hakları, adil yargılanma hakları ihlal edilmiştir” dedi.

Dersim

Dersim Emek ve Demokrasi Platformu, Seyit Rıza Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Platform adına açıklamayı okuyan EMEP il başkanı Ergin Tekin verilen cezaların, seçim hesapları üzerinden yurttaşları kutuplaştıran kirli siyasetin bir parçası olduğunu söyleyerek “Verilen cezalar halk vicdanında yok hükmündedir” dedi.

Gezi Davası ile tek adam yönetiminin ‘adalet’ cilasının son kalıntılarının da döküldüğünü söyleyen Tekin “Artık, birleşme zamanıdır. Amasız, fakatsız; emek ve demokrasi güçleri birleşmelidir. Tek adam yönetimi son bulmalıdır!” diye konuştu.

Samsun

Samsun’da da Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi. Eylemde “Karanlık gider, Gezi kalır. Gezi’yi savunuyoruz” denildi.

Bursa

DİSK, KESK, TMMOB, BTO ve TÜMTİS’in çağrısıyla Orhangazi Parkında toplanan Bursalılar kararı protesto etti. Kitle adına basın açıklamasını TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Feridun Tetik okudu. Tetik, “Verilen bu cezaların, seçim hesapları üzerinden ülkemizi ve yurttaşlarımızı kutuplaştırma siyasetinin bir parçası olduğunu görüyoruz. Gün Gezi’nin değerlerine daha sıkı sarılmanın günüdür. Gün Gezi’de kaybettiğimiz canlarımızın, gençlerimizin anısına sahip çıkma günüdür. Gün ülkede egemen hale getirilmeye çalışılan hukuksuzluğa, zorbalığa karşı 1 Mayıs’ta alanları doldurma günüdür. Bu ülkenin eşitlik, özgürlük ve adalet umudunu kirletmenize asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Manisa

Manisa’da Emek, Demokrasi ve Barış Platformu’nun çağrısıyla Gezi davasında çıkan hukuksuz kararlar protesto edildi.

Denizli

Denizli Emek ve Demokrasi Güçleri, “Geziyi Savunuyoruz” diyerek Candoğan Parkında eylem yaptı. Yapılan basın açıklamasını Denizli Emek ve Demokrasi Güçleri adına TMMOB İKK Sekreteri Mehmet Akköse okudu. Eylemde sıkça, ‘Birleşe birleşe kazanacağız’, ‘Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz’, ‘Her yer Gezi her yer direniş’ sloganları atıldı.

Muğla

Muğla’da da Emek ve Demokrasi Güçleri Merkez, Milas, Bodrum, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Fethiye ve Ortaca ilçelerinde basın açıklaması düzenledi.

Aydın

Aydın Emek ve Demokrasi Platformu ise Aydın Uğur Mumcu Parkında basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamalarda dava kararı protesto edilirken, Gezi’yi savunmaya devam edecekleri vurgulandı

Gebze

Gezi davasında verilen skandal kararlar Gebze’de Gebze Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından protesto edildi. Gebze Kent Meydanında “Gezi halktır yargılanamaz”, “Her yer Taksim, her yer direniş” ve “1 Mayıs’ta 1 Mayıs alanındayız” sloganı atan vatandaşlar, “Karanlık gider Gezi kalır” dedi.

Antep

Antep Emek ve Demokrasi Güçleri, Gezi davasının hukuksuz kararını Yeşilsu Parkı’nda düzenledikleri basın açıklamasıyla protesto etti.

Mardin

KESK Mardin Şubeler Platformu da Gezi Davası’nda verilen karara ilişkin şube binalarının önünde açıklama yaptı.

Van

Van Emek ve Demokrasi Güçleri, Gezi davasında verilen karara ilişkin, Perihan Aydın İş Merkezi önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamanın yapıldığı alanda “Gezi umuttur umut bitmez”, “karanlık gider gezi kalır”, “Gezi  gel bixwe ye naye derizandin” pankart ve döviz açılırken, yüzlerce kişinin katıldığı açıklamada, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganı attı.

Mersin

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, Gezi davasında verilen hapis cezasını protesto etti kararı protesto etti. Kushimoto Sokağı’ndan Özgecan Aslan Barış Meydan’na kadar yürüyüşe geçen kitle sık “Her yer gezi her yer direniş”, “Gezi şehitleri ölümsüzdür” sloganları atıldı. “Karanlık gider gezi kalır hepimiz oradaydık gezi onurdur” pankartının açıldığı açıklamaya Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mersin Milletvekili Fatma Kurtalan, sendika ve siyasi parti yöneticileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Adana

Adana Emek ve Demokrasi Güçleri de kararı protesto etti.  Atatürk Parkı’nda yapılan açıklamaya HDP Adana Milletvekili Tülay Hamitoğulları’da katıldı.  Demokrasi güçleri adına açıklamayı okuyan İnsan Hakları Derneği (İHD)Adana Şubesi Başkanı Avukat Yakup Ataş “Türkiye Cumhuriyeti tarihi maalesef, eşitliğin hiçe sayıldığı, adil olmayan yargılamalarla doludur” dedi.

Antalya

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri de kararı Attalos Heykeli önünde toplanarak protesto etti. Açıklamada kitle “Her yer gezi her yer direniş” sloganları attı. Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri adına açıklama yapan KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Devrim Mol karara tepki gösterdi.

Hatay

Hatay’da da karar protesto edildi. Uğur Mumcu Meydanı’nda bir araya gelen kitle, “Her yer gezi her yer direniş” diye slogan attı.

Bolu

Kardelen Meydanı’nda bir araya gelen Bolu Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri de basın açıklamasıyla kararı protesto etti. “Her yer Gezi her yer direniş” ve “Gezi Parkı’na sahip çıkmak cezalandırılamaz” sloganları ile başlayan açıklamayı platform adına Serdar Koçyiğit okudu.

Açıklamanın ardından Büyük Birlik Partisi (BBP) Bolu eski İl Başkanı Mahmut Alan, elinde taşıdığı Türkiye bayrağı ile eylemcilere saldırmaya çalıştı. “Yaşasın devlet”. “Osman Kavala’yı savunanlar haindir” sloganları atan Alan, polis tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Diğer illerde de protesto

Öte yandan Muğla’nın Marmaris, Fethiye, Datça ilçeleri ve Aydın’ın Kuşadası ilçesinde de Gezi davasına ilişkin açıklamalar yapıldı.

(Evrensel/MA/