Fişleme yasası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

CHP, Lozan'ın bayram olması için tekif verecek CHP, Lozan'ın bayram olması için tekif verecek
Muhalefetin oylarıyla reddedilen ve daha sonra tekrar getirildiği Meclis’ten geçen, kamuya ilk kez atanacaklar için “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” getiren 18 maddelik yasa Resmi Gazete’de yayımlandı.


Meclis’teki ilk görüşmede iktidar yeterli çoğunluğu sağlayamamış, tasarı muhalefeat partilerinin oylarıyla reddedilmişti. Meclis İç Tüzüğünü çiğneyen iktidar tarafından yeniden gündeme getirilen tasarı, AKP ve MHP’nin oylarıyla Meclis’ten geçti.


Yasada neler var?


AKP’nin önergeleriyle Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Teklifi’nde yapılan değişikliğe göre kamuda çalışacak öğretmen adaylarına ve Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapacak diplomatik kariyer memurlarına da güvenlik soruşturması yapılacak.


Yasada “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılacaklar” şu şekilde sıralanıyor:
  • Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler,
  • Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli,
  • Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel,
  • Üst kademe kamu yöneticileri,
  • Özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler,
  • Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler.
Soruşturmanın kapsamı


AK Parti’nin önergesiyle ‘güvenlik soruşturmasına görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımlarını’ dahil eden hüküm tekliften çıkarılmıştı.