DİSK-AR, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Genç İşsizliği Bülteni’ni yayımladı: Genç kadınlarda işsizlik yüzde 50'ye yaklaştı.

DİSK-AR’ın 19 Mayıs’a özel yayımladığı Genç İşsizliği Bülteni’ne göre, geniş tanımlı genç işsizliği yüzde 41 olarak açıklandı. Bu oran, rakamlara 2,3 milyon genç işsiz olarak yansıdı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2022 1. Çeyrek Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) ile 2021 yıllık verilerini kullanarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Genç İşsizliği Bülteni’ni yayımladı.

TÜİK’e göre dar tanımlı genç işsizliği yüzde 21 iken, DİSK-AR hesaplamasına göre geniş tanımlı genç işsizliği yüzde 41 oldu.

GENÇ KADINLARDA ORAN DAHA FAZLA

Bu oran rakamlara 2,3 milyon genç işsiz olarak yansırken, genç kadınlarda dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 25,3 ve geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 49,7 düzeyinde hesaplandı.

DÜNYA ORTALAMASINDAN YÜKSEK

Raporda, Türkiye’de genç işsizliğinin AB-27, OECD ve G27 ülke ortalamalarından yüksek durumda olduğu belirtildi. Mart 2022 verilerine göre genç işsizliği G7 ülkeleri ortalamasında yüzde 9,1, OECD ortalamasında yüzde 11,1, AB-27 ülkeleri ortalamasında yüzde 14 iken; Türkiye, yüzde 21,1 olan dar tanımlı genç işsizliği ile dünyada ön sıralarda yer aldığı kaydedildi.

YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU GENÇLERE ASGARİ ÜCRET

En düşük emekli maaşına bin lira zam En düşük emekli maaşına bin lira zam

Raporda ayrıca, gençlerin birçoğunun iş bulamazken yükseköğrenim mezunu gençlerin giriş ücretleri ise asgari ücret civarında kaldığı ifade edildi. Rapora göre, tıp fakültesi mezunları dışında bir fakülteden mezun olan gençlerin çok büyük bir bölümünün asgari ücret civarında bir ücretle çalıştığı sptandı.