Zerrin Toprak, Türkiye’de dağlık alanlara yönelik doğrudan bir strateji belgesi olmamasının kamu politikası açısından büyük eksiklik olduğunu yazdı.

Expo 2020 Dubai'deki “İklim ve Biyoçeşitlilik” haftası sırasında Dağ Eğitimi ve İnovasyon Manifestosu (MEIM), Dağ Ortaklığının üyesi olan Milan Üniversitesi – UNIMONT tarafından sunulan, dağlar için sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için tavsiyeler içeren, dünya çapında 28 ülkeden 100'den fazla gencin katıldığı bir istişarenin sonucu olan stratejik bir belgedir.

Türkiye’de dağlık alanlara yönelik doğrudan bir strateji belgesi olmadığı kamu politikası ortamında, dağlara yönelik eğitim ve yenilikçilik gerektiren uygulamalara ilişkin gençler tarafından ortaya konularak imzaya açılan bir manifestonun bazı satırlarını siz değerli okuyucularımla  paylaşmak istiyorum.

“Dağlar dünya yüzeyinin %27'sini kaplamaktadır ve gezegenimiz için taze su kaynaklarının %60 ilâ %80'i dağlardan sağlanmaktadır. Dünya çapında yaklaşık 1,1 milyar insan dağlık bölgelerde yaşamaktadır. Dağlarda altyapı ve temel hizmet eksikliği bulunmaktadır. Dağ ortamlarının, kültürlerin ve ekonomilerin özelliklerine rağmen, okullar ve üniversiteler bu özellikleri dikkate almamaktadır. Dünyadaki tarımsal biyoçeşitliliğin yaklaşık% 75'i geçen yüzyılda kaybedilmiştir. Kültürel yapıyı korumak ve dağ topluluklarında gıda güvenliğini sağlamak için gıda çeşitliliği çok önemlidir. Veri ve bilgiden güç alan birbirine bağlı bir dünyada yaşıyoruz ve teknoloji hayatımızın bir parçası. Bununla birlikte, özellikle dağ ve uzak bölgelerde hâlâ dijitalleşme ve teknolojiye erişim açığı bulunmaktadır. Girişimcilik, Araştırma ve İnovasyon, ekonomik geçim kaynaklarını beslemek ve dağlık alanlarda sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak için temel ön koşullardır”.

Biz Gençler, Dağ Odaklı Eğitimde Şunları Arıyoruz:

Herkes için yaşanacak daha iyi bir ortamı desteklemek adına okul ve üniversite müfredatlarına iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, bağlantılar, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik konularında özel dersler ve deneyimlerin dâhil edilmesi,

dağ girişimcilerinin deneyimleri ve en iyi uygulamalarıyla zenginleştirilmiş okul ve üniversite müfredatlarında uygulama odaklı eğitim, mentorluk ve kuluçka merkezlerine yer verilmesi,

mevcut tüm bilgilerle bağlantıda olmak ve farklı Ülkeler ve dağlık alanlarda açık olan tüm yüksek öğrenim derslerine ve fırsatlarına erişim sunulması,

yerel projeleri paylaşmak, tanışıp fiziksel mesafeleri aşan topluluk projeleriyle üzerinde birlikte çalışması,

dağlık alanların şu anda karşı karşıya olduğu stratejik çevresel ve toplumsal zorluklarla ilgili alışverişi teşvik eden ve farklı dağlık alanlara gidilmesini içeren öğrenci değişimleri, yaz kampları, kapasite geliştirme toplantıları gibi ulusötesi ve uluslararası deneyimlerin desteklenmesi,

kimsenin geri kalmadığından emin olmak için dağlık alanlarda teknolojik araçların kullanımını içeren yüksek kaliteli eğitimin desteklenmesi: farklı paydaşlara ve ağlara sıkı sıkıya bağlı olan bir Üniversite merkezi sayesinde yerelden uluslararası düzeye kadar dağlık alanlardaki gençlerin ilgisi çekilebilir ve böylece okullarını bitirmiş olanların yurtdışına çıkmalarına engel olunup yerel toplulukların ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikteki mekân odaklı araştırmaları ve teknoloji transferinin desteklenmesi sağlanır,

okul programlarının bölgelerimize değer getirebilecek projelerle ilişkilendirilmesi ve yerel toplulukların geliştirilmesi”

bkz Erişim : https://www.unimontagna.it/en/networking/international-level/expo-2020-dubai/mountain-education-innovation-manifesto-meim/

Türkçe erişim : http://zerrintoprak.blogspot.com/