İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı Danıştay’da açılan davada savunma yapan Cumhurbaşkanlığı Hukuk Anlaşmalar Daire Başkanı Emre Topal'ın sözleri kadınları güldürdü.

İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı Danıştay’da açılan davada savunma yapan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Anlaşmalar Daire Başkanı Emre Topal, “Kararın iptali istemiyle sunulan dilekçelerin çok büyük bir kısmı Türk hukuku ve milletler arası anlaşmalar esasına hiçbir biçimde hakim olamayan, çoğu birbirinin kopyası, özensiz olarak hazırlanmış dilekçelerdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı açılan davanın duruşması Danıştay 10. Daire’de yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Anlaşmalar Daire Başkanı Emre Topal, Cumhurbaşkanı Kararını savunurken “Savunmamızın başında önemle belirtmek isteriz ki İstanbul Sözleşmesi’nin sona erdirilmesi, kadına yönelik şiddet ile ülkemizin topyekûn mücadelesinde herhangi bir aksamaya yol açmamaktadır. Başta İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi dahil olmak üzere tarafı olduğumuz milletler arasın anlaşmaların uygulanmasına devam edilmektedir” dedi.

Gözden kaçırmayın

Ezgi Mola'ya tecavüzcü Musa Orhan cezası Ezgi Mola'ya tecavüzcü Musa Orhan cezası

Topal kadınların iptal davası dilekçelerini de eleştirerek, “Üzülerek belirtmeliyiz ki kararın iptali istemiyle sunulan dilekçelerin çok büyük bir kısmı Türk hukuku ve milletler arası anlaşmalar esasına hiçbir biçimde hakim olamayan, çoğu birbirinin kopyası, özensiz olarak hazırlanmış dilekçelerdir" diye konuştu.

Bu sözler üzerine salondaki kadınlardan gülme ve az da olsa alkış sesleri geldi

Topal'a yanıt veren avukat Hülya Gülbahar, "Bu sözleşmenin orijinal adı domestic violence. Beyefendi bizim dilekçelere laf atarken çevirilere göz atmasını tavsiye ederim. Bu bir çekilmedir. Fesih değildir. Basit çeviri hatalarını bize hukuk diye anlatamamaları gerekiyor" dedi.  (ANKA)