'Beldeleri kapattırmayacağız!'

CHP Parti Meclisi Üyesi Dilekçi ile eski Belediye Başkanı Uçar kararlı


 

CHP Parti Meclisi Üyesi Berrin Gürçay  Dilekçi ile CHP'li Seyrek eski Belediye Başkanı  Nurgül Uçar, 2014 Mart ayında işlevini tamamen yitirecek olan daha önce kapatılanlarla birlikte sayıları 1815'i bulan belde belediyesinin başkanlarını parti ayrımı yapmaksızın harekete geçirdi. Berrin Gürçay Dilekçi ve Nurgül Uçar "Demokrasilerde yerel  mekanizmaların  güçlenmesiyle kadınlar sosyal hayatın içinde aktif rol alabilecekleri gibi politikada daha etkin hale geleceklerdir" diyerek hükümetin beldelerin kapatılmasını öngören 6360 sayılı yasanın  Anayasa Mahkemesi'nin duvarına çarpacağına inandıklarını söylediler.
 
 
ANAYASA MAHKEMESİNE  E -MAİL , FAKS YAĞDIRDILAR
 
Yerel halkın görüşleri alınmadan 2008 yılından bugüne 1815 belde belediyesinin kapatılmasını öngören 6360 sayılı yasanın iptaline ilişkin CHP'nin başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi 27 Mart'da İçişleri Bakanı Muammer Güler ile Türkiye Belediyeler Birliği Genel Başkanı ve İBB Başkanı Kadir Topbaş, birlik encümen üyelerinden Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün ile Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'yı dinledi. Bu arada yasanın mağduru durumunda olan belde belediye başkanlarının yanısıra çok sayıda ilçe belediyesinin başkan ve meclis üyeleri 6360 sayılı yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerine faks ve mail mesajları yağdırdı.
 
Bilindiği gibi hükümet 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı yasa ile Türkiye'de 1592 belediye, 16 bin koy muhtarlığı 29 il genel meclisini kapatmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi yasanın Türkiye’nin imza koyduğu Avrupa Yerel Özerklik Şartı Anlaşmasına ve anayasanın bazı maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle yasanın iptali için bu yıl ocak ayında Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti.
 
CHP’Lİ DİLEKÇİ VE UÇAR: BU YASA YÜCE MAHKEMEDEN DÖNER
 
CHP Parti Meclisi üyesi Berrin Gürçay Dilekçi ile geçen dönem kapatılan belde belediyeleri arasında yer alan İzmir Menemen ilçesinin CHP'li Seyrek Beldesi Belediye Başkanı Nurgül Uçar, belde halklarını hiç sayan böylesi adaletsiz ve o yörelerin insanlarını yalnızlaştırmayı amaçlayan 6360 sayılı yasanın Anayasa Mahkemesi’nden döneceklerine inandıklarını söylediler.
 
CHP'nin iptal başvurusunun Anayasa mahkemesi'nde görüşüldüğü 27 Mart'tan günlerce önce hazırlıklarını yapan Dilekçi  ve Uçar,  2014 Mart'ından itibaren yetkileri düşmüş olacak olan belde belediye başkanlarını Anayasa mahkemesi  üyelerini son bir kez uyarmak için harekete geçirdiler. Anayasa Mahkemesi üyelerine gönderilmek üzere hazırladıkları  6360 sayılı yasada çelişkileri ve talepleri içeren ortak metni belde belediye başkanlarına ulaştıran Berrin G. Dilekçi ile  Nurgül Uçar, söz konusu yasanın Türkiye'nin 1993 yılında  Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Sözleşmesi’ni imzaladığını bu sözleşme hükümlerine göre, yerel yönetimlerin sınırlarında bir değişiklik yapılması gerektiği hallerde, yerel halkın görüşüne referandum gibi araçlar yoluyla başvurulmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak ."Oysa Türkiye’de 2008 yılından bugüne toplam 1815 belediye, yerel halkın rızaları alınmadan kapatılmıştır. Kısacası Avrupa Yerel Özerklik Sözleşmesinin lafzına ve ruhuna aykırı  davranılmış ve Sözleşme ihlal edilmiştir. Anayasa'nın değerli üyelerinin oldu bittiye getirilen ve insan hakları ihlali niteliğindeki bu 6360 sayılı Yasanın iptali yönünde oy kullanacaklarına inancımız tamdır" dediler.
 
RAPORTÖRLER BİR BAKAN ÜÇ BAŞKANI DİNLEDİ
 
Ötayandan 27 Mart'ta Anayasa Mahkemesi raportörlerinin görüşlerine başvurduğu İçişleri Bakanı Muammer Güler ile 
Kadir Topbaş, yasanıngerekliliğine inandıklarını belirtirlerken, CHP’li Gürün ve MHP’li Kara belde belediyelerinin 
kapatılmasını öngören 6360 Sayılı Yasa’nın yerel yönetim özerklik şartına uymadığını ve bu konuda bir karar verilecekse 
halkın oyuna başvurulmasının önemine işaret ettiler. Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün "Bütün sehir yasası dogru 
olabilir ancak beldelerin kapatılması yanlıştır. Anayasa mahkemesi üyelerinin de bizleri dinleyip doğru karar vereceğine 
inanıyoruz. Yerinden yönetim önemli bir kuraldır" dedi ve Mahkemenin vereceği kararın ülkeyi rahatlatacağını savundu.
 
ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİNE GÖNDERİLEN MESAJ
 
Raportörlerin  6360 Sayılı  Yasa'nın iptaliyle ilgili CHP'nin başvurusu hakkında İçişleri Bakanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan ve Encümen üyelerini dinlediği 27. Mart günü  belde belediye başkanları Anayasa Mahkemesi Baxkan ve üyelerine şu mesajı gönderdiler:
 
6360 SAYILI KANUN ANAYASA’YA AYKIRIDIR
 
1982 Anayasası/m.127: “Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir” olarak tanımlamıştır. Seçimle oluşturulan yerel yönetimlerin karar organlarının misyonu, toplumun demokratikleşmesine hizmet etmek ve sorgulayarak yerel halkın ihtiyaçlarının verimeli karşılanmasını temin etmektir. Bu yapı üyesi olduğumuz Avrupa Konseyinin yerel demokrasi felsefesine de uygundur.
 
AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK SÖZLEŞMESİ İHLAL EDİLMİŞTİR
 
Avrupa Konseyi’nin 47 üyesinden biri olan Türkiye; 1993 yılında Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Sözleşmesi’ni yürürlüğe koymuştur. Sözleşme hükümlerine göre, yerel yönetimlerin sınırlarında bir değişiklik yapılması gerektiği hallerde,  yerel halkın görüşüne referandum gibi araçlar yoluyla başvurulması zorunluluktur. Oysa Türkiye’de 2008 yılından bugüne toplam 1815 belediye, yerel halkın rızaları alınmadan kapatılmıştır. Kısacası Avrupa Yerel Özerklik Sözleşmesinin lafzına ve ruhuna aykırı davranılmış ve Sözleşme ihlal edilmiştir.
 
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
 
İdare anayasanın genel –çerçeve yapısından istifade ederek, ruhuna aykırı kanunlarda değişiklik yapmıştır. Bu değişikliği hizmetlerde etkinlik sağlama iddiası ile yapmıştır. Ancak gerek Avrupa Konseyinin kuruluş felsefesi, gerekse mevzuatımızdaki insan hakları ve demokrasi felsefesinin temel dayanağı olan “katılım ilkesi” göz ardı edilerek, toplumun demokratikleşmesine hizmet eden kurum ve kuruluşları ortadan kaldırılmaktadır.
 
Bu sınır değişiklikleriyle desteklenen yerel yönetim yapılanmasındaki değişiklikler, “yüksek demokrasiye erişme ve sürdürülebilir demokratik toplum idealini ortadan kaldıracak bir manevradır”. Bu manevranın en iyi uygulanacağı alanlar olarak da,  aslında demokrasi okulu olarak kabul edilen belediyeler hedef alınmıştır.
 
Nitekim,  Türkiye’de 16 büyük şehirde bilimsel bir ölçüte dayandırılmayan bir “pergel yasası” sonucu adı belde olduğu için nüfusa bakılmaksızın 243 belediye kapatılmıştır. Bu belediyeler hükümetin, tasarruf ve hizmet kalitesinin arttırılacağı gerekçesiyle kapatılmıştır.  Oysa beklenen kalite artışı sağlanamamıştır. 2009 yılında tüzel kişiliğini kaybeden ve mahalleye dönüştürülen belediyelerden geriye kalan, terk edilmiş binalar ve hizmet götürülemeyen hemşerilerdir.  
 
Yerel hizmetlere erişebilmek zorlaşırken, yaşam pahalılaşmıştır.  Kapatılan beldelerde halk,  şehrin en lüks semtinde ödenen su parasına  ve emlak vergisine denk bir bedel öder duruma getirilmiştir.  Belde iken vatandaş hizmetlere erişebilirken, belde belediyelerinin kapatılmasıyla vatandaş hizmet alamaz hale getirilmiştir.
 
TALEP
 
Yasaların etik yönde bir toplumsal sürdürülebilirlik hedefi olmalıdır. Türkiye bir Avrupa ülkesi olarak usulüne uygun yürürlüğe koyduğu bir uluslar arası anlaşma olan Avrupa Yerel Yönetimler Sözleşmesi’nin lafzına ve ruhuna uymalı ve belde belediyelerinin kapatılmasıyla ilgili karar için sınır değişikliği yapılan  mahaldeki  “yerel halkın değerlendirmesine ” başvurulmalıdır.
 
Yüce yargının saygıdeğer üyeleri; hukukun üstünlüğü çerçevesinde bu talebimizi dikkate alarak değerlendireceğinize inancımız tamdır.
 
ANAYASA MAHKEMESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
Telefon : 0 312 463 73 00
 
Faks : 0 312 463 74 00
 
E-posta : bilgi@anayagov.tr
 
Adres : Ahlatlıbel Mahallesi İncek
 
Yolu Serpmeleri No:4 06805 Çankaya
 
Ankara/Türkiye
 
Başkan ve üyeler
 
Haşim KILIÇ - Başkan
 
Serruh Kaleli - Başkan Vekili
 
Dr. Alparslan Altan - Başkanvekili
 
Üyeler
 
 Mehmet Erten
 
Serdar Özgüldür
 
Osman Ali Feyyaz Paksüt
 
Zehra Ayla Perktaş
 
Recep Kömürcü
 
Burhan Üstün
 
Prof. Dr. Engin Yıldırım
 
Nuri Necipoğlu
 
Hicabi DURSUN
 
Celal Mümtaz AKINCI
 
Prof. Dr. Erdal TERCAN
 
Muammer TOPAL
 
Prof. Dr. Zühtü ARSLAN
 
 
 
 

 

Yorumlar:

Yorum Yaz